Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Το σύνολο του έργου » Διαχείριση ροής εργασίας και εξουσιοδότηση εσωτερικών χρηστών »

Profiling systems

Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι εμπλεκόμενοι, τα πρότυπα και τα συστήματα από τα οποία επηρεάζεται η τελική διαμόρφωση των Profiling Systems.

Οδηγίες: Πατήστε με το ποντίκι  σε κάθε ένα από τα εμπλεκόμενα μέρη και συστήματα για να δείτε επιπλέον πληροφορίες σχετικές με τα εργαλεία και τις αρχές στις οποίες βασίζεται η λειτουργία των Profiling Systems.
πρότυπα, εξατομίκευση, ασφάλεια, συνιστώσες διαμόρφωσης


Σελίδα: 1 2