Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2023

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Το σύνολο του έργου » Διαχείριση ροής εργασίας και εξουσιοδότηση εσωτερικών χρηστών »

Profiling systems

Ένα «εργαλείο» για την διαχείριση και τον έλεγχο Εσωτερικών Διαδικασιών και Χρηστών

Όλοι οι χρήστες και τα τμήματα της επιχείρησης αντιστοιχίζονται σε ιεραρχικά επίπεδα και συγκεκριμένα καθήκοντα. Οι επιμέρους χρήστες του συστήματος αποκτούν εξατομικευμένα σημεία πρόσβασης στην εφαρμογή τα οποία τους επιτρέπουν να εκτελούν τις εργασίες που έχουν ανατεθεί σε αυτούς, να ενημερώνονται και να αλληλεπιδρούν με την εφαρμογή στο βαθμό εκείνο που τους επιτρέπει η θέση τους στην ιεραρχία της εταιρίας, το τμήμα στο οποίο ανήκουν και οι εργασίες τις οποίες εκτελούν.

Μέσω αυτών των παραμετροποιημένων διεπαφών, εξασφαλίζεται η διευκόλυνση του χρήστη και η ενεργός συμμετοχή του στις επιχειρησιακές λειτουργίες, καθώς μέσω ενός φιλικά σχεδιασμένου περιβάλλοντος αποκτά γρήγορη πρόσβαση σε στοιχεία και αναλύσεις και «επικοινωνία» με κάθε τι που τον αφορά μέσα στην επιχείρηση.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά των Profiling Systems είναι τα εξής:

  • Παράμετροι ασφαλείας για διασφάλιση κανόνων προσβασιμότητας και εξουσιοδότησης
  • Αντιστοίχηση χρηστών και εφαρμογών γενικά
  • Αντιστοίχηση χρηστών με συγκεκριμένες περιοχές/λειτουργίες συγκεκριμένων εφαρμογών.
  • Εργαλεία ανάλυσης της δραστηριότητας των εργαζομένων
  • Εργαλεία ελέγχου Δραστηριότητας χρήστη
  • Συγκεκριμένες πληροφορίες ανά χρήστη ή ομάδα και περιγραφή εύρους καθηκόντων. Αυτά τα στοιχεία απαρτίζουν το προφίλ του χρήστη ή της ομάδαςΠροσωποποίηση των παραμέτρων ασφαλείας ανά χρήστη ή ομάδα
  • Προφίλ τμημάτων και ομάδων στα στοιχεία των οποίων έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες από το συγκεκριμένο τμήμα ή ομάδα.

Τα Profiling Systems αποτελούν πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια της διοίκησης αλλά και πολύ καλό «συνεργάτη» των χρηστών. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί πάντως είναι ότι η παραμετροποίηση και η διαμόρφωση τους είναι πολύπλοκη, καθώς θα πρέπει να εξεταστούν οι ανάγκες όλων των εμπλεκομένων και να καθοριστούν κανόνες προσβασιμότητας και ελέγχου.

Σελίδα: 1 2