Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Το σύνολο του έργου » Εντοπισμός των κατάλληλων εφαρμογών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών προμηθειών »

Υπολογισμός οφέλους– δημιουργία ROI

Παράδειγμα Οικονομικής Ανάλυσης & Υπολογισμού ROI (Return Of Investment)

Παρακάτω παρατίθεται ένας ενδεικτικός πίνακας στον οποίο γίνεται εκτίμηση του κόστους της επένδυσης, διαχείρισης και λειτουργίας της εφαρμογής Ηλεκτρονικών Προμηθειών, ενώ παράλληλα εκτιμάται και ο χρόνος αποπληρωμής της αρχικής επένδυσης.

πηγή: http://www.idea.gov.uk/idk/aio/724101

Σελίδα: 1 2 3 4