Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2023

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Το σύνολο του έργου » Εντοπισμός των κατάλληλων εφαρμογών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών προμηθειών »

Υπολογισμός οφέλους– δημιουργία ROI

Εδώ, γίνεται αναφορά στα σημεία στα οποία μπορεί να ωφελήσει έναν οργανισμό η υιοθέτηση μιας λύσης Ηλεκτρονικών Προμηθειών. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπ’ όψιν μας όλες τις περιοχές οι οποίες επηρεάζονται από την μετάβαση στις Ηλεκτρονικές Προμήθειες ώστε να μπορέσουμε τελικά να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα του οφέλους που θα αποκομίσουμε από την ανάπτυξη του έργου.

Ακόμα, παρέχεται ένας οδηγός για τον υπολογισμό του οικονομικού οφέλους του έργου και του χρόνου που απαιτείται για την «επιστροφή» του κεφαλαίου της επένδυσης (Return Of Investment), από τα οικονομικά οφέλη που θα επιφέρει η εφαρμογή της λύσης Ηλεκτρονικών Προμηθειών.

Σελίδα: 1 2 3 4