Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Το σύνολο του έργου » Εντοπισμός των κατάλληλων εφαρμογών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών προμηθειών »

Καθορισμός προτεραιοτήτων

Περισσότερα για το θέμα του καθορισμού προτεραιοτήτων θα βρείτε στο κεφάλαιο που αφορά στα θέματα υλοποίησης ενός συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών