Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2023

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Το σύνολο του έργου » Εντοπισμός των κατάλληλων εφαρμογών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών προμηθειών »

Ανάλυση των παρουσιαζόμενων ευκαιριών

Εργαλείο 1: Εντοπισμός Ευκαιρίας ανάλογα με τη συχνότητα και το ύψος παραγγελιών (Pareto rule)

Το εργαλείο αυτό βασίζεται στην ανάλυση Pareto, σύμφωνα με την οποία οι ανάγκες σε αγαθά και υπηρεσίες κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την ετήσια αξία τους και τη συχνότητα με την οποία αγοράζονται. Ακριβές αγορές θα πρέπει να τυγχάνουν ιδιαίτερης προσοχής από πλευράς διοίκησης (χρονική προσπάθεια, χρηματικοί πόροι κ.λ.π.).

Ακόμα, στο παρακάτω σχήμα, παρουσιάζεται και η τάση που επικρατεί στις Ηλεκτρονικές Προμήθειες που αφορά την προσπάθεια για μείωση του αριθμού προμηθευτών. Ένα τέτοιο πλαίσιο συνεργασίας στηρίζεται στην αντίληψη ότι οι λίγοι «πολύτιμοι»  προμηθευτές της επιχείρησης είναι σκόπιμο να αντιμετωπίζονται ως προεκτάσεις των δραστηριοτήτων της ίδιας της επιχείρησης. Στην πράξη η αντίληψη αυτή οδηγεί σε νέα συμπεριφορά και από τις δύο πλευρές με σημαντικά αμοιβαία οφέλη, τα οποία προκύπτουν από την επισύναψη μακροχρόνιων συμβολαίων, την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και την παροχή εκπτώσεων από επιλεγμένους προμηθευτές που παρέχουν καλές τιμές και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.

Τα βέλη του σχήματος υποδεικνύουν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, καθώς σκοπός μας είναι να μεταφέρουμε τις κατηγοριοποιημένες παραγγελίες προς τα πάνω και δεξιά στον πίνακα. Όταν οι παραγγελλίες είναι λίγες αλλά μεγάλες σε αξία, προφανής λύση είναι αυτή των Δημοπρασιών, RFQ κ.τ.λ.

Οδηγίες: Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στην κάθε ευκαιρία για να δείτε περισσότερες πληροφορίες.

Ανάλυση παρουσιαζόμενων ευκαιριών, pareto rule, συχνότητα παραγγελιών, ύψος αγορών
Σελίδα: 1 2 3