Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2023

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Το σύνολο του έργου » Εντοπισμός των κατάλληλων εφαρμογών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών προμηθειών »

Αξιολόγηση στοιχείων από τις αγορές (spend analysis)

Ένας τρόπος για να μπορεί να αξιολογηθεί μια εταιρία σε κοινή βάση με τις υπόλοιπες είναι η ανάλυση εξόδων. Η ανάλυση εξόδων είναι η διαδικασία συγκέντρωσης, ξεκαθαρίσματος, ταξινόμησης και ανάλυσης των εξόδων της επιχείρησης με σκοπό τη μείωση του κόστους και τη βελτίωση της απόδοσης.

Οι βασικότεροι λόγοι που οι επιχειρήσεις διεξάγουν spend analysis είναι οι ακόλουθοι:

  • Αναγνώριση των ευκαιριών για μεγάλο όγκο συγκέντρωσης αγορών
  • Υποστήριξη των στρατηγικών έργων προμηθειών
  • Υποστήριξη του επιχειρησιακού προϋπολογισμού και των διαδικασιών σχεδιασμού
  • Διαχείριση της απόδοσης των προμηθευτών
  • Καθοδήγηση των κινήσεων των προμηθευτών

Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες που υποστηρίζονται από το Spend Analysis περιλαμβάνουν τη βελτίωση σύναψης συμβάσεων, την υποστήριξη στρατηγικών διαχείρισης του αποθέματος καθώς και την υποστήριξη των πρωτοβουλιών ηλεκτρονικών προμηθειών.

Τα οφέλη

Το Spend Analysis είναι μια ευκαιρία να καταλάβετε πραγματικά τις σχέσεις που έχετε με τους προμηθευτές σας. Για παράδειγμα:

  • Το Spend Analysis θα αναγνωρίσει με ποιον η επιχείρηση ξοδεύει σημαντικά ποσά
  • Το Spend Analysis θα αναγνωρίσει πού υπάρχουν πολλοί προμηθευτές που παρέχουν παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες. Η επιχείρηση μπορεί να επιθυμεί να μειώσει το συνολικό αριθμό των προμηθευτών της, ειδικά προμηθευτές με χαμηλής αξίας προϊόντα και υπηρεσίες, να επιτύχει περικοπή των δαπανών, αλλά επίσης να επιτύχει αποδοτικότητα μειώνοντας τον αριθμό των συναλλαγών, όπως παραγγελίες και τιμολόγια.
  • Το Spend Analysis θα βοηθήσει την επιχείρηση να χαράξει πορεία προς μια πιο αποδοτική, πιο αποτελεσματική και πιο φιλική προς το χρήστη διαδικασία αγορών. Για παράδειγμα, το Spend Analysis μπορεί να αναγνωρίσει ένα σημαντικό αριθμό χαμηλής αξίας αγορών οι οποίες θα μπορούσε να ήταν πιο αποτελεσματικές αν πραγματοποιούνταν με κάρτες αγορών (purchase cards). Οι κάρτες αγορών θα επιτάχυναν σημαντικά την διαδικασία αγοράς και θα αντικαθιστούσαν πολλά τιμολόγια με μια δήλωση κάρτας.

Τα βήματα διεξαγωγής της ανάλυσης εξόδων φαίνονται στο παρακάτω σχήμα:

Οδηγίες: Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στα σχήματα για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Διαδικασία ανάλυσης εξόδων, Eξαγωγή (Extraction) Πιστοποίηση (Validation) Καθαρισμός και Ταξινόμηση (Cleansing and Classification) Εμπλουτισμός (Enhancement) Ανάλυση (Analysis)