Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2023

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Το σύνολο του έργου » Εντοπισμός των κατάλληλων εφαρμογών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών προμηθειών »

Προσδιορισμός ωφελημάτων στις διαδικασίες

Αφού έχουμε πραγματοποιήσει την ανάλυση και εκτίμηση όλων των παραπάνω πηγών κόστους (σε αποτελεσματικότητα, χρόνο, ευελιξία και συνέπεια), τόσο για τις Παραδοσιακές Διαδικασίες Προμηθειών όσο και για αυτές που μπορούν να διεκπεραιωθούν με τη χρήση εφαρμογών Ηλεκτρονικού Εμπορίου, μπορούμε να προσδιορίσουμε τα οφέλη της χρήσης λύσεων e- Προμηθειών έναντι της Υφιστάμενης κατάστασης στις Προμήθειες.

Έτσι, συγκρίνοντας τα αποτελέσματα, καταλήγουμε στα εξής:

Οδηγίες: Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στο κάθε όφελος για να δείτε περισσότερες πληροφορίες.

Διαδικασία προσδιορισμού ωφελημάτων στις διαδικασίες