Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Το σύνολο του έργου » Εντοπισμός των κατάλληλων εφαρμογών και υπηρεσιών ηλεκτρονικών προμηθειών »

Υπολογισμός κόστους παραδοσιακών διαδικασιών

Παρακάτω αναφέρονται οι βασικές κατηγορίες κόστους οι οποίες θα πρέπει να αναλυθούν διεξοδικά, ώστε να προκύψει μια σαφής εικόνα σχετικά με το ποια είναι τα σημεία που επιδέχονται βελτιώσεις, αναφορικά με τις τρέχουσες Διαδικασίες Προμηθειών.

Οδηγίες: Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στις κατηγορίες για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Διαδικασία υπολογισμού κόστους παραδοσιακών διαδικασιών