Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Σκοπιμότητα » Ποιες εταιρίες μπορούν να υιοθετήσουν λύσεις ηλεκτρονικών προμηθειών »

Χρειάζεται να προϋπάρχει κάποια τεχνολογική υποδομή;

Για την εισαγωγή συστημάτων ηλεκτρονικών προμηθειών δεν απαιτείται επένδυση με την έννοια της αγοράς Hardware και Software, παρά μόνο η ύπαρξη σύνδεσης Internet και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με αυτόν τον τρόπο, η χρήση του συστήματος προσφέρεται υπό την μορφή υπηρεσίας (ASP Application Service Provision). Η ολοκληρωμένη και αυτοματοποιημένη διασύνδεση (integration) των συστημάτων ηλεκτρονικών προμηθειών με υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα (ERP) στον αγοραστή ή προμηθευτή, αυτοματοποιεί και τα τελευταία στάδια του κύκλου προμήθειας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η υλοποίηση ενός συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς διασύνδεση με ERP, καθώς υπάρχει και η δυνατότητα της απλής ασύγχρονης μεταφοράς αρχείων παραγγελίας.