Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Σκοπιμότητα » Ποιες εταιρίες μπορούν να υιοθετήσουν λύσεις ηλεκτρονικών προμηθειών »

Πώς μπορώ να ξέρω αν χρειάζεται να υιοθετήσω κάποια λύση ηλεκτρονικών προμηθειών

Στην αγορά κυκλοφορούν διαγνωστικά εργαλεία για το κατά πόσον χρειάζεται να υιοθετηθούν λύσεις ηλεκτρονικών προμηθειών. Συνήθως όμως, για την χρήση τους απαιτούν στοιχεία τα οποία είτε είναι δυσεύρετα, είτε δεν έχουν ποτέ υπολογιστεί. Άγνοια αυτών των στοιχείων πιθανά να σημαίνει και ανάγκη υιοθέτησης ενός συστήματος.

Παρακάτω αναφέρονται οι σοβαρότερες ενδείξεις που πρέπει να μας οδηγήσουν στην διερεύνηση της πιθανής υιοθέτησης ηλεκτρονικών προμηθειών.

  • Μεγάλοι κύκλοι προμήθειας για τις προγραμματισμένες αγορές και αυξημένο λειτουργικό κόστος για τη διεκπεραίωση τους
  • Μικρή διαπραγματευτική αποτελεσματικότητα και φαινόμενα αδιαφάνειας για τις συγκεντρωτικές αγορές μεγάλης αξίας
  • Γραφειοκρατική αντιμετώπιση αγορών μικρής αξίας
  • Καμία βελτίωση διαδικασίας, χρόνου και κόστους σε ομοειδείς επαναλαμβανόμενες αγορές
  • Δύσχρηστη διαδικασία αναζήτησης και σύγκρισης προμηθευτών, προϊόντων και τιμών με τη χρήση έντυπων καταλόγων και χρονοβόρα διαδικασία επικοινωνίας με προμηθευτές με την χρήση των παραδοσιακών μέσων
  • Ενστάσεις και διαμαρτυρίες από προμηθευτές
  • Υψηλός βαθμός λαθών στην παραγγελιοδοσία και παραλαβές.
  • Αυξημένο maverick spending (out of contract purchasing)
  • Ελλιπής αναλυτική δυνατότητα και αξιοποίηση των στοιχείων προμηθειών
  • Χρονοβόρες και αναξιόπιστες διαδικασίες εισαγωγής στοιχείων παραστατικών σε πληροφορικά συστήματα