Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2023

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης »

Αποφάσεις σχετικές με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

Πλεονεκτήματα εξωτερικής ανάθεσης

Τα πλεονεκτήματα για τις εταιρίες που αποφασίζουν την εξωτερική ανάθεση του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της συντήρησης των εφαρμογών ηλεκτρονικών προμηθειών τους σε τρίτες εταιρίες είναι πολλά και σημαντικά, και αρκεί μόνο η αναφορά των πλεονεκτημάτων αυτών για να στρέψει το ενδιαφέρον των Οργανισμών προς αυτή την κατεύθυνση. εφαρμογών ηλεκτρονικών προμηθειών από τρίτες εταιρίες.

Συγκεκριμένα, στα πλεονεκτήματα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

 • Μείωση του κόστους απόκτησης και εγκατάστασης των εφαρμογών
 • Μηδενικό κόστος φιλοξενίας, συντήρησης και αναβάθμισης του εξοπλισμού
 • Επικέντρωση της επιχείρησης στις κύριες δραστηριότητές της
 • Περισσότερο προβλέψιμες δαπάνες για το λογισμικό
 • Καλύτερη διαχείριση του λογισμικού
 • Περισσότερα κεφάλαια για παραγωγικές επενδύσεις
 • Μεγαλύτερη αποδοτικότητα στις επενδύσεις λογισμικού
 • Εύκολη κλιμάκωση σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρίας
 • Διαρκής πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής, που είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης χωρίς ρίσκο εφαρμογής και κόστος εγκατάστασης και διαχείρισης
 • Δυνατότητα χρήσης του υπάρχοντος υπολογιστικού εξοπλισμού της εταιρίας, καθώς όλες οι εφαρμογές υποστηρίζονται από το υπολογιστικό σύστημα των Εταιριών Παροχής Λύσεων Λογισμικού και Υποδομής.
 • Χρήση υπολογιστικής υποδομής η οποία διαθέτει ασφάλεια, αυτοματοποιημένη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backup), αποκατάσταση καταστροφών και υπηρεσίες υποστήριξης, τα οποία θα κόστιζαν αρκετά σε χρήμα και ανθρώπινο δυναμικό εάν τα υλοποιούσε η ίδια η επιχείρηση.
Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9