Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης »

Αποφάσεις σχετικές με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

Επιλογές ανάπτυξης και κριτήρια αξιολόγησης λογισμικού ανά e-Υπηρεσία / Εφαρμογή

Όσον αφορά την Αγορά

Εργαλείο Επιλογές και κριτήρια αξιολόγησης
e-Purchasing
Οι επιλογές είναι:

  • Αγορά ενός συστήματος που είναι μέρος του οικονομικού συστήματος της επιχείρησης
  • Αντικατάσταση του οικονομικού συστήματος με ένα νέο που διαθέτει και δυνατότητες e-Purchasing
  • Αγορά ενός ειδικού συστήματος για e-Purchasing

Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Ποιες είναι οι απαιτήσεις ολοκλήρωσης του συστήματος e-Purchasing με το οικονομικό σύστημα της επιχείρησης
  • Σε ποιους τομείς διαφέρουν τα συστήματα μεταξύ τους
  • Είναι εύκολη η διαχείριση της πληροφορίας: για παράδειγμα, ανάλυση εξόδων
  • Υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας του συστήματος με ένα σύστημα άλλο σύστημα όπως e-Marketplace, e-Tendering, ή purchase card
p-Card
Οι επιλογές αφορούν τις κυβερνητικές κάρτες αγορών και τις κάρτες αγορών που διατίθενται από τράπεζες και άλλα οικονομικά ινστιτούτα.

Κριτήρια αξιολόγησης:

  • Τι λογισμικό χρειάζεται για την υποστήριξη των συναλλαγών με τα συστήματα των ινστιτούτων καρτών αγορών και με το οικονομικό σύστημα της επιχείρησης;
  • Πόσοι προμηθευτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που επιθυμεί να αγοράζει η επιχείρηση;
  • Υπάρχει η δυνατότητα για πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα των συναλλαγών από τη μεριά του προμηθευτή p-Cards για λόγους ασφαλείας
Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9