Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης »

Αποφάσεις σχετικές με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

Τα «προϊόντα» και οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτες επιχειρήσεις

Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται τα «προϊόντα» και οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτες επιχειρήσεις:

ολοκληρωμένο πακέτο Προϊόντων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Προμηθειών
Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9