Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2023

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης »

Αποφάσεις σχετικές με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

Κατηγορίες εταιριών τρίτων που παρέχουν υπηρεσίες outsourcing

Οι εταιρίες στις οποίες μπορούμε να κάνουμε Outsourcing διακρίνονται σε κατηγορίες ανάλογα με το εύρος των υπηρεσιών που προσφέρουν. Οι κατηγορίες αυτές εταιριών συναντώνται με τα εξής ονόματα που περιγράφουν το είδος των Υπηρεσιών τους μερικές από αυτές παρέχουν συνδυασμό λύσεων:

Οδηγίες: Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στην κάθε κατηγορία για να δείτε επιπλέον πληροφορίες

Web Hosting Application Service Provider Εταιρίες Συμβούλων Εταιρίες παροχής Πάροχοι Software as a Service υποδομών Εταιρίες Παροχής Τεχνικής Υποστήριξης ASP SaaS

Τα συμβόλαια στα οποία καταγράφονται το επίπεδο, το είδος και η διάρκεια της παροχής υπηρεσιών που έχετε συμφωνήσει με έναν πάροχο Outsourcing ονομάζονται Service Level Agreements (Δείτε περισσότερα).

Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9