Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2023

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης »

Αποφάσεις σχετικές με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

Διαδικασία αναγνώρισης απαιτήσεων, σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογής ηλεκτρονικών προμηθειών

Στο διάγραμμα που ακολουθεί δίνεται μια πρώτη εικόνα των θεμάτων που σχετίζονται με το σχεδιασμό και τις αποφάσεις για εσωτερική ή εξωτερική ανάλυση απαιτήσεων, σχεδιασμό, ανάπτυξη, φιλοξενία και συντήρηση της εφαρμογής Ηλεκτρονικών Προμηθειών.

Αναγνώριση Απαιτήσεων σε Πληροφοριακά Συστήματα Στρατηγικές Αποφάσεις σχετικές με την Ανάπτυξη, τη Φιλοξενία και την Διαχείριση της Εφαρμογής σας
Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9