Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης »

Αποφάσεις σχετικές με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

Βασικές απαιτήσεις σε υποδομή για την ανάπτυξη και λειτουργία μιας εφαρμογής ηλεκτρονικών προμηθειών

Η απαραίτητη υποδομή για την υλοποίηση μιας Εφαρμογής Ηλεκτρονικών Προμηθειών είναι η εξής:

  • Servers: ένας ή περισσότεροι είτε μέσα στο εταιρικό δίκτυο (Extranet) είτε έξω από αυτό (Internet) στο οποίο να έχουν πρόσβαση οι εσωτερικοί χρήστες, οι προμηθευτές και οποιοιδήποτε άλλοι ενδιαφερόμενοι.
  • Μια σταθερή και υψηλής ταχύτητας σύνδεση στο διαδίκτυο με ευρυζωνικές ίσως τεχνολογίες, όπως DSL.
  • Χρήση ενός router με βασικές υπηρεσίες firewall για την εξασφάλιση «ασφάλειας» στη σύνδεση με το διαδίκτυο και την προστασία από διαρροές πληροφοριών και ανεπιθύμητες «εισβολές» στο σύστημα.

Απαραίτητα χαρακτηριστικά Δικτύων:
Αυτό που θα πρέπει να έχετε υπ’ όψιν σας είναι ότι οι προμήθειες αποτελούν σημαντικό τμήμα των επιχειρησιακών λειτουργιών και αυτό συνεπάγεται ότι τα εργαλεία, οι εφαρμογές και τα δίκτυά υπολογιστών σας θα πρέπει να είναι αξιόπιστα, επεκτάσιμα, προσβάσιμα και διοικήσιμα.

Όλα τα παραπάνω μπορούν σαφώς να αναπτυχθούν ενδοεπιχειρησιακά - με τη χρήση των πόρων του ίδιου του Οργανισμού που υιοθετεί τη λύση Ηλεκτρονικών Προμηθειών. ή να γίνει προμήθεια αυτών από τρίτους, ή τέλος να γίνει χρήση ενός συνδυασμού των δύο αυτών λύσεων, ανάλογα με το τι συμφέρει τον Οργανισμό. Συνήθως προτιμάται η τελευταία λύση καθώς έχει πολλά προτερήματα.

Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9