Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2023

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης »

Αποφάσεις σχετικές με τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων

Σε αυτή την ενότητα αναλύονται θέματα σχετικά με τη Λήψη Αποφάσεων για το Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων, όπως:

  • Παρουσιάζονται οι σημαντικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν σχετικά με τον Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων για Ηλεκτρονικές Προμήθειες
  • Ανάλυση των απαιτήσεων σε τεχνολογική υποδομή (απαιτήσεις σε Hardware και Software). Ακόμα,
  • Επισκόπηση και αξιολόγηση των διαφορετικών επιλογών που υπάρχουν για ανάπτυξη, φιλοξενία και συντήρηση / διαχείριση μιας εφαρμογής Ηλεκτρονικών Προμηθειών
  • Ανάλυση των υπέρ και των κατά της κάθε επιλογής και παροχή ενός οδηγού για την υποστήριξη αποφάσεων σχετικών με τα Πληροφοριακά Συστήματα.

Οι ηλεκτρονικές προμήθειες αφορούν κάθε εταιρία ανεξάρτητα του μεγέθους της. Οι κάθε είδους internet εφαρμογές είναι επεκτάσιμες και συνεπώς μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και σαφώς και το μέγεθος της κάθε εταιρίας. Αν και παραδοσιακά οι εφαρμογές ηλεκτρονικών προμηθειών απευθύνονταν μόνο σε μεγάλες εταιρίες, καθώς το κόστος υλοποίησης του έργου ήταν απαγορευτικό, τώρα πια έχει αλλάξει το τοπίο. Μπορεί να συνεχίζει να είναι απαγορευτικό για μια μικρή εταιρία να αναπτύξει, να συντηρεί και να διαχειρίζεται από μόνη της το απαραίτητο λογισμικό και Hardware αλλά πλέον υπάρχουν λύσεις. Τρίτες, εξειδικευμένες εταιρίες παρέχουν δελεαστικά πακέτα ολοκληρωμένων εφαρμογών, επιμέρους κομμάτια εφαρμογών, ασφάλεια κ.τ.λ. με πολύ μικρό αντίτιμο και μάλιστα με τις υπηρεσίες αυτές να είναι σχεδόν πλήρως προσωποποιημένες.

Σελίδα: 1 2 3 4 5 6 7 8 9