Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2023

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης »

Ρυθμός υλοποίησης λύσης ηλεκτρονικών προμηθειών και ορισμός προτεραιοτήτων

Οδηγός προσέγγισης υλοποίησης

Οδηγός προσέγγισης υλοποίησης

Οδηγός προσέγγισης υλοποίησης

Σύμφωνα με τα παραπάνω μια εταιρία μπορεί να επιλέξει την υλοποίηση μιας λύσης ηλεκτρονικών προμηθειών στην Τοποθεσία στην οποία εκτελούνται οι σημαντικότερες διαδικασίες προμηθειών της ή επιλεκτικά να υλοποιήσει μέρη της εφαρμογής σε διαφορετικές τοποθεσίες και να αξιοποιήσει τη λειτουργικότητα της κάθε μιας σε κάποιο κεντρικό σημείο λήψης αποφάσεων, με κάποιο ιδιωτικό δίκτυο.

Ακόμα, μπορεί να επιλέξει να προμηθεύεται ηλεκτρονικά μόνο ορισμένες κατηγορίες υλικών (π.χ. τα πιο στρατηγικά και αυτά που ενέχουν το μεγαλύτερο φόρτο εργασίας). Μια ακόμα επιλογή που έχει μια εταιρία είναι να προμηθεύεται διαφορετικές κατηγορίες υλικών σε διαφορετικά κέντρα δραστηριότητάς της (π.χ. MRO υλικά για το σημείο στέγασης της διοίκησης, υλικά συσκευασίας στις αποθήκες, πρώτες ύλες στα εργοστάσια της κ.τ.λ.).

Τέλος, η υπηρεσία / εφαρμογή ηλεκτρονικών προμηθειών την οποία θα επιλέξει να υλοποιήσει μια επιχείρηση, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως η προς προμήθεια κατηγορία υλικών, η τεχνολογική ωριμότητα της εταιρίας, το κόστος υλοποίησης της εκάστοτε λύσης κ.τ.λ.

Σελίδα: 1 2