Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2023

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης »

Ρυθμός υλοποίησης λύσης ηλεκτρονικών προμηθειών και ορισμός προτεραιοτήτων

Η μετάβαση στις ηλεκτρονικές προμήθειες και η αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνουν όλες μαζί ή εξ αρχής. Υπάρχουν διάφορα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία μπορεί να γίνει ανάλυση των Διαδικασιών και των Κατηγοριών Προμηθειών που συμφέρει έναν Οργανισμό να Αυτοματοποιήσει σε ένα πρώτο στάδιο Εφαρμογής Συστήματος Ηλεκτρονικών Προμηθειών.

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα κριτήρια που θα οδηγήσουν τον Οργανισμό να θέσει κριτήρια σχετικά με το Ρυθμό Υλοποίησης και να καθορίσει Προτεραιότητες ανάλογα με τα οφέλη που προσδοκά να αποκομίσει από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Προμηθειών.

Παρακάτω παρατίθενται διάφορες επιλογές και τακτικές που μπορούν να ακολουθηθούν ώστε τελικά να δοθεί έμφαση στις Διαδικασίες και τις Κατηγορίες Προμηθειών των οποίων η αυτοματοποίηση μέσω Ηλεκτρονικών Εφαρμογών θα επιφέρει το μεγαλύτερο κέρδος.
Οι εναλλακτικές αυτές είναι οι εξής:

Οδηγίες: Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στο κάθε σχήμα για να δείτε επιπλέον πληροφορίες

The Flash plugin is required to view this object.


Σελίδα: 1 2