Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης »

Εύρος υλοποίησης λύσης ηλεκτρονικών προμηθειών

Οι κατηγορίες των προϊόντων αναγράφονται στο παρακάτω σχήμα:

Οδηγίες: Τοποθετήστε με το ποντίκι τα διάφορα προϊόντα στις σωστές κατηγορίες

κατηγορίες προϊόντων spend value πολυπλοκότητα προμήθειας

Δείτε πως γίνεται η Κατηγοριοποίηση – Ταξινόμηση των Αγοραζόμενων Ειδών και την Στρατηγική χειρισμού κάθε Κατηγορίας στις παραπάνω κατηγορίες και την στρατηγική προσέγγιση που ταιριάζει στην κάθε κατηγορία ανοίγοντας τον ακόλουθο οδηγό …

Σελίδα: 1 2