Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης »

Εύρος υλοποίησης λύσης ηλεκτρονικών προμηθειών

Σε αυτή την ενότητα γίνεται αναφορά στο ρυθμό υλοποίησης καθώς αυτός αφορά την εξέταση εναλλακτικών λύσεων που καθορίζουν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την υιοθέτηση λύσεων Ηλεκτρονικών Προμηθειών.

Τέτοιες αποφάσεις μπορεί να αφορούν:

  • επιλογή του κέντρου δραστηριότητας στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση εξοπλισμού για πραγματοποίηση Ηλεκτρονικών Προμηθειών ή και
  • αποφάσεις σχετικές με την κατηγορία των προϊόντων / υπηρεσιών που θα προμηθεύεται ένας Οργανισμός Ηλεκτρονικά.

Οι διαφορετικές εναλλακτικές σχετικά με το εύρος υλοποίησης αναφέρονται παρακάτω και οι αποφάσεις που θα παρθούν τελικά θα πρέπει να οδηγούν στην επίτευξη του υψηλότερου δυνατού οικονομικού και λειτουργικού οφέλους:

Οδηγίες: Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στο κάθε σχήμα για να δείτε επιπλέον πληροφορίες

The Flash plugin is required to view this object.

Σελίδα: 1 2