Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης »

Επιλογή προμηθευτών

Η διαδικασία Αξιολόγησης των Προμηθευτών

Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται τα βήματα πραγματοποίησης αξιολόγησης των προμηθευτών:

Οδηγίες: Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στο κάθε βήμα για να δείτε επιπλέον πληροφορίες

The Flash plugin is required to view this object.


Σελίδα: 1 2 3