Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Στρατηγική υλοποίησης » Θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης »

Επιλογή προμηθευτών

Οι Ηλεκτρονικές Προμήθειες προϋποθέτουν την ύπαρξη τόσο αγοραστών, όσο και προμηθευτών οι οποίοι μπορούν και θέλουν να Προμηθεύονται και να Εμπορεύονται (αντίστοιχα) Ηλεκτρονικά. Συνεπώς, είναι ευνόητο ότι η ύπαρξη καλής συνεργασίας που θα έχει αξία και για τις δυο κατηγορίες συναλλασσόμενων είναι καίριας σημασίας για την επιτυχημένη Αυτοματοποίηση του κύκλου Προμηθειών.

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται δύο θέματα τα οποία στόχο έχουν να σας βοηθήσουν στην επιλογή των Προμηθευτών με τους οποίους σας συμφέρει να συνεργαστείτε μέσω Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Προμηθειών. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται:

Σελίδα: 1 2 3