Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Εφαρμογές » e-Purchasing Intelligence »

Βήματα υλοποίησης αναφορών

Για να υλοποιηθούν τα συστήματα αναφορών, ακολουθούμε μία μεθοδολογία, η οποία περνά τουλάχιστον από τα ακόλουθα στάδια:

 1. Ανάλυση της πρωτογενούς πληροφορίας κατά:
  • Μέγεθος-Όγκος
  • Πηγή παραγωγής της
  • Καθαρότητα δεδομένων
  • Συχνότητα δημιουργίας της
 2. Αναλύουμε τις ανάγκες αναφορών ως προς:
  • Αριθμός αναφορών
  • Πολυπλοκότητα αναφορών
  • Επίπεδο λεπτομέριας
  • Αριθμός χρηστών – αποδεκτών αναφορών
  • Συχνότητα χρήσης τους
  • Επίπεδα διαβαθμισμένης πληροφορίας
 3. Επιλέγουμε το κατάλληλο εργαλείο παραγωγής τους
 4. Καθορίζουμε με ακρίβεια τον τρόπο δημιουργίας, εισαγωγής και ελέγχου της πρωτογενούς πληροφορίας (data)
 5. Ετοιμάζουμε «προκατασκευασμένες & παραμετροποιήσιμες» αναφορές οι οποίες πρέπει να μας καλύπτουν το 80% των αναγκών των χρηστών
 6. Δίνουμε ειδικά δικαιώματα κατασκευής ad hoc αναφορών σε περιορισμένο αριθμό χρηστών, ώστε να καλυφθούν και οι ειδικές περιπτώσεις.
 7. Φροντίζουμε για τον έλεγχο πρόσβασης σε διάφορα επίπεδα αναφορών.