Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Πέμπτη, 01 Ιουνίου 2023

e-Προμήθειες » Εφαρμογές » e-Purchasing Intelligence »

Παραδοσιακά ποια είναι η διαδικασία των αναφορών

Η διαδικασία των αναφορών παραδοσιακά εκτελείται μετά από συγκεκριμένο αίτημα προς την διεύθυνση ΙΤ. Οι αναφορές παράγονται από το ERP της επιχείρησης, όπου όμως το πρόβλημα είναι ότι η πρωτογενής πληροφορία έχει καταχωρηθεί με τέτοιο τρόπο που είναι χρήσιμη για το λογιστήριο, αλλά συνήθως είναι άχρηστη για τον Δ/ντη Προμηθειών και άλλους αποδέκτες.

Επόμενα, η όλη διαδικασία μεταπίπτει είτε σε «ad hoc ΙΤ project” είτε σε χειροκίνητη ανεύρεση της ζητούμενης πληροφορίας.