Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2023

e-Προμήθειες » Εφαρμογές » e-Invoices »

Best practices (Do’s & Dont’s)

Οι βέλτιστες πρακτικές υλοποίησης της υπηρεσίας , όπως εχουν καταγραφεί από τους παρόχους είναι οι ακόλουθες.

Η υιοθέτηση των ηλεκτρονικών τιμολογίων έχει τόσα οφέλη που μπορεί να συνοδευτεί με το ρητό « ή ηλεκτρονικό τιμολόγιο, ή καθόλου τιμολόγιο». Με άλλα λόγια, μπορεί να ασκηθεί πίεση τους συνεργάτες – προμηθευτές εκ μέρους των αγοραστών ώστε να αποδεχθούν άμεσα την χρήση και να αναγνωρίσουν και αυτοί τα οφέλη, σε αντιδιαστολή με την διακοπή συνεργασίας τους σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Το κίνητρο για τον αγοραστή είναι τόσο μεγάλο, ώστε μπορεί να δώσει και συγκεκριμένα οφέλη στον προμηθευτή για την υιοθέτηση του. Το ίδιο βέβαια μπορεί να κάνει και ο προμηθευτής, χρεώνοντας επιπλέον για κάθε χάρτινο τιμολόγιο έναντι του ηλεκτρονικού.