Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2023

e-Προμήθειες » Εφαρμογές » e-Invoices »

Βήματα υλοποίησης e-τιμολογίων;

Εκπαίδευση-τεστ-υλοποίηση-υποστήριξη

Η υπηρεσία ηλεκτρονικών τιμολογίων συνήθως χρειάζεται μόνο μία μικρή εγκατάσταση λογισμικού (agent) σε ένα υπολογιστή στις εγκαταστάσεις τόσο του αγοραστή, οσο και των προμηθευτών του, ενώ η πλήρης εφαρμογή παρέχεται μέσω Internet (μοντέλο ASP). Ο πάροχος της υπηρεσίας σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των συστημάτων των προμηθευτών και του αγοραστή φροντίζει για την διασύνδεση της υπηρεσίας με τα συστήματα ERP των επιχειρήσεων.

Η υπηρεσία δεν απαιτεί υποστήριξη από το προσωπικό του αγοραστή και προμηθευτή διότι εκτελείται διαφανώς προς τους χρήστες και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η εκπαίδευση που απαιτείται  να είναι ελάχιστη.

Ο πάροχος αναλαμβάνει την συνεχή τεχνική υποστήριξη με  έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.

Σελίδα: 1 2 3 4