Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022

e-Προμήθειες » Εφαρμογές » e-Invoices »

Βήματα υλοποίησης e-τιμολογίων;

Επιλογή προμηθευτών

Ο αγοραστής ξεκινά με έρευνα στο πληροφοριακό του σύστημα για να  διαπιστώσει αν ισχύει ο κανόνας του 80/20, δηλ αν το 20% των προμηθευτών του, παράγει το 80% του όγκου των καταχωρήσεων. Σε αυτήν την περίπτωση, η ένταξη στο σύστημα ξεκινά με αυτούς ακριβώς τους προμηθευτές, διότι τα οφέλη θα είναι άμεσα ορατά. (βελτίωση στο 80% της εργασίας καταχώρησης).

Από αυτούς, προτιμώνται σαν πιλότοι, οι τεχνολογικά ωριμότεροι και με λιγότερα προβλήματα μετασχηματισμού μορφοτύπων.

Σελίδα: 1 2 3 4