Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022

e-Προμήθειες » Εφαρμογές » e-Invoices »

Βήματα υλοποίησης e-τιμολογίων;

Τεστ για καταλληλότητα

Η καταλληλότητα για την εφαρμογή της υπηρεσίας διαπιστώνεται με ένα απλό τεστ στα συστήματα του αγοραστή (του παραλήπτη της υπηρεσίας). Αν παρατηρούνται φαινόμενα όπως:

  • Το διαχειριστικό κόστος για τη εισαγωγή –data entry- των τιμολογίων αγορών είναι υψηλό.
  • Τα τιμολόγια αγορών απαιτούν χρόνο να καταχωρηθούν και δεν μπορεί ο αγοραστής να γνωρίζει ακριβώς τις απαιτήσεις πληρωμών του ανά πάσα στιγμή.
  • Παρατηρούνται αρκετά λάθη καταχώρησης που ταλαιπωρούν ταυτόχρονα αγοραστή και προμηθευτές.
  • Οι συμφωνίες καρτελών αποτελούν πονοκέφαλο.
  • Το λογιστήριο ασχολείται συνεχώς με την ανεύρεση των παραστατικών από συνεργάτες-προμηθευτές, για να διαπιστώσει αν είναι καταχωρημένα ή όχι.
  • Η συχνή επικοινωνία με τους προμηθευτές σας μέσω τηλεφώνου για δελτία αποστολής, τιμολόγια και πιστωτικά δεσμεύει σημαντικό χρόνο από τις υπόλοιπες εργασίες του λογιστηρίου

Τότε η υιοθέτηση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής ανταλλαγής τιμολογίων είναι μάλλον επιβεβλημένη.

Ηλεκτρονικά τιμολόγια δεν μπορούν να εφαρμοστούν, μόνο στις περιπτώσεις που ο προμηθευτής εκδίδει χειρόγραφα τιμολόγια

Σελίδα: 1 2 3 4