Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Εφαρμογές » e-Invoices »

Πως αλλάζει η διαδικασία των τιμολογίων όταν αυτή γίνεται ηλεκτρονικά;

Ηλεκτρονικά, η διαδικασία διακίνησης του ηλεκτρονικού τιμολογίου έχει ως ακολούθως:

 1. Το τιμολόγιο δημιουργείται στο σύστημα του προμηθευτή
 2. Κρυπτογραφείται και αποστέλλεται μέσω internet στον πάροχο της υπηρεσίας ηλεκτρονικής ανταλλαγής τιμολογίων
 3. Ο πάροχος «διαβάζει» τον ηλεκτρονικό φάκελο και αναγνωρίζει τον αποστολέα και τον παραλήπτη. Ακολούθως εκτελεί τις ακόλουθες εργασίες
  • Μετατρέπει το μορφότυπο του προμηθευτή σε μορφότυπο του αγοραστή
  • Κάνει συγκεκριμένους ελέγχους ορθότητας στοιχείων
  • Εκτελεί πιθανές διαδικασίες (π.χ. επιμερισμός ΦΠΑ ανά είδος)
  • Κρυπτογραφεί και πάλι τον φάκελο τιμολογίου.
 4. Αποστέλλει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο στο σύστημα του αγοραστή
 5. Ειδοποιεί και τα δύο μέρη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ότι το συγκεκριμένο τιμολόγιο έχει παραδοθεί κανονικά.
 6. Το τιμολόγιο αποκωδικοποιείται, και φορτώνεται στο σύστημα του αγοραστή.
 7. Φυλάσσεται σαν ηλεκτρονικό αρχείο.