Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2023

e-Προμήθειες » Εφαρμογές » e-Procurement »

Best practices (Do’s & Dont’s)

Do’s

Καταγράψτε μία σαφή στρατηγική για τις προμήθειες Στρατηγική. Τοποθετήστε σαν ελάχιστους στόχους ότι

 • Η Δ/νση Προμηθειών θα πρέπει να γνωρίζει το σύνολο των αγαθών που η εταιρία προμηθεύεται σε όλα τα τμήματα της, γεωγραφίες και κατηγορίες.
 • Η Δ/νση Προμηθειών αναγνωρίζεται σαν συνεργός στην κερδοφορία της εταιρίας.
 • Η Διεύθυνση Προμηθειών αναφέρεται κατευθείαν στον CEO ή στον CFO.
 • Η Διεύθυνση Προμηθειών αποτελεί πόλο έλξης στο ανθρώπινο δυναμικό σαν δρόμο καριέρας.

Εφαρμόστε προγράμματα με τα ουσιώδη στοιχεία και τακτικές:

 • Η στελέχωση του τμήματος προμηθειών να γίνεται με ικανούς και κατάλληλα καταρτισμένους υπαλλήλους με οργάνωση και διοικητική αυτοτέλεια.
 • Η συμμετοχή των εσωτερικών πελατών και η ανάμιξη τους αρκετά νωρίς στις σχετικές με τις προμήθειες τους διαδικασίες είναι σημαντική.
 • Καθιερώστε μετρήσιμους δείκτες που συμβάλλουν στην επίτευξη κοινών στόχων.
 • Κάντε χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας για να γίνουν οι στόχοι εφικτοί

Σε ότι αφορά το θέμα επιλογής και υλοποίησης

 • Δοκιμάστε κάθε πιθανή λύση, πρίν αγοράσετε.
 • Το προσωπικό όραμα πρέπει να υλοποιηθεί και από συνεργάτες
 • Ξεκινήστε με γρήγορες νίκες. (π.χ. ηλεκτρονικές δημοπρασίες)
 • Εξασφαλίστε την δέσμευση της Διοίκησης για το σύστημα
 • Όλοι οι χρήστες δεν είναι ίδιοι. Χρησιμοποιήστε τους «ειδικούς»

Dont’s

 • Μην αποφασίζετε για το σύστημα προμηθειών με βάση τα περισσότερα χαρακτηριστικά, αλλά την κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών σας.
 • Μην προχωρήστε σε ανάπτυξη Λογισμικού εντός εταιρίας. Θα αποτύχετε.
 • Μην αγνοείτε τα οφέλη του SaaS (Software as a Service) Θα σας ερθει πολύ φθηνότερα και θα έχετε όφελος πολύ γρηγορότερα. 
 • Μην μεταφέρετε τις χειροκίνητες διαδικασίες προμηθειών σε ηλεκτρονικό σύστημα προμηθειών ως εχουν. Υπάρχει ευκαιρία για re-engineering.
 • Μην αμελήσετε να υπολογίσετε το κόστος απραξίας. Είναι επιχείρημα.