Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2023

e-Προμήθειες » Εφαρμογές » e-Procurement »

Βήματα υλοποίησης e-procurement

Εκπαίδευση-τεστ-υλοποίηση-υποστήριξη

Μετά την καταγραφή, την ανάλυση κατάστασης και την υλοποίηση του πρωτοτύπου, ακολουθεί η εκπαίδευση των «ειδικών» χρηστών (power users - super users) σε πραγματικό περιβάλλον.
Ο σκοπός είναι να γίνει μία πρώτη δοκιμή και πρόβα από τους πραγματικά έμπειρους χρήστες, να συλλεχθούν οι παρατηρήσεις, τα λάθη, οι παραλείψεις και τα σημεία βελτίωσης και να ενταχθούν στο τελικό περιβάλλον.

Αν στο στάδιο αυτό, προβλέπονται και οι ελεγχοι συμπληρωματικών και παράλληλων εργων, όπως διασύνδεση με το ERP, Data Mining κλπ , τότε ελέγχονται και αυτά τα υποσυστήματα.
Έτσι ακολουθεί η τελική υλοποίηση, η εκπαίδευση χρηστών και προμηθευτών και το σύστημα/εφαρμογή/υπηρεσία περνά στην φάση της παραγωγικής λειτουργίας.

Από το σημείο αυτό και ακολούθως, είναι δεδομένο ότι πρέπει να έχουν εξασφαλιστεί δύο βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία του συστήματος.

Η τεχνική υποστήριξη του περιβάλλοντος:

  • Υποστήριξη χρηστών επιχείρησης
  • Υποστήριξη Προμηθευτών
  • Υποστήριξη λειτουργιών (αλλαγές ροών, διαχείριση καταλόγων,κα)

Η επιχειρησιακή υποστήριξη της εφαρμογής:

  • Υποστήριξη της Διοίκησης για το σύστημα
  • Ενεργός συμμετοχή ανωτέρου στελέχους σαν sponsor
  • Μέτρηση της απόδοσης και προβολή/επικοινωνία των ωφελειών του συστήματος.
Σελίδα: 1 2 3 4 5