Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2023

e-Προμήθειες » Εφαρμογές » e-Procurement »

Βήματα υλοποίησης e-procurement

Επιλογή προμηθευτών

Για να υπάρξουν στο σύστημα εγκεκριμένοι τιμοκαταλογοι προϊόντων, πρέπει να υπάρξουν εγκεκριμένοι προμηθευτες. Επόμενα το πρωτο βημα για την υλοποίηση είναι η επιλογή των προμηθευτών. Η επιλογή μας θα στηριχτεί στις διαγωνιστικές διαδικασίες ανάδειξης προμηθευτών και θα περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τα ακόλουθα

Κατηγορίες Ειδών - Προμηθευτών
Θα επιλεγούν κατ αρχην προμηθευτές που καλύπτουν τις  κατηγορίες MRO, δηλ αναλώσιμα, ειδη γραφείου, υλικά και αναλώσιμα πληροφορικής, επιπλα, ειδη καθαριότητας, ειδη κουζίνας, εταιρικά δώρα, ανταλλακτικά κλπ. Ακολούθως μπορούμε να προχωρήσουμε και σε περισσότερο σύνθετα ειδη, οπως εργασίες, ανταλλακτικά, απόθεμα αποθήκης κλπ

Τι θα πρέπει να προσέξουμε στις συμβάσεις;

  • Τον χρόνο ισχύος των τιμών των καταλόγων
  • Την συχνότητα των παραδόσεων ανα σημείο παράδοσης
  • Την ελάχιστη αξία παραγγελίας
  • Τις αλλαγές του καταλόγου σε τιμές και ειδη
Σελίδα: 1 2 3 4 5