Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2023

e-Προμήθειες » Εφαρμογές » e-Procurement »

Βήματα υλοποίησης e-procurement

Τα βήματα υλοποίησης μιας ηλεκτρονικής προμήθειας αναλύονται παρακάτω:

  1. Επιλογή προμηθευτών
  2. Διαχείριση περιεχομένου
  3. Αποτύπωση ροών εγκρίσεων
  4. Εκπαίδευση-τεστ-υλοποίηση-υποστήριξη
Σελίδα: 1 2 3 4 5