Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Εφαρμογές » e-Procurement »

Ποια τα οφέλη των e-παραγγελιών;

Υπάρχουν πολλά οφέλη που συνδέονται με τις ηλεκτρονικές παραγγελίες. Σε αυτή την ενότητα παρατίθενται τα οφέλη των ηλεκτρονικών παραγγελιών ανά ιεραρχία οφέλους και επίσης διαχωρισμένα σε δύο γενικές κατηγορίες – ποσοτικά (απτά) και ποιοτικά (αϋλα). Και οι δύο κατηγορίες βέβαια είναι εξίσου σημαντικές για τα εμπλεκόμενα μέρη. Οι διάφορες ιεραρχίες μείωσης κόστους έχουν ως ακολούθως

Κόστος

 • Προσωπικού:
  Μείωση κόστους διαχείρισης και συντονισμού προσωπικού, με τελικό αποτέλεσμα την διάθεση προσωπικού σε πιο αποδοτικές εργασίες
 • Αγαθών:
  Μείωση κόστους λόγω καλύτερης εποπτείας των αγορών από εγκεκριμένους προμηθευτές και από εγκεκριμένους καταλόγους
  Μείωση κόστους λόγω περιορισμού του maverick purchasing
 • Αποθήκευσης:
  Τα υλικά παραγγέλνονται όταν χρειάζονται (ιδιαίτερα τα λεγόμενα Maintenance, Repair & Operations υλικά, δηλ. υλικά καθημερινής χρήσης), και δεν αποθηκεύονται περιμένοντας να τα ζητήσει κάποιος
 • Αναζήτησης:
  Μείωση κόστους λόγω ταχύτερης αναζήτησης πηγών προμήθειας και/ή συγκεκριμένου υλικού
 • Αξιολόγησης:
  Μείωση κόστους λόγω ταχύτερης αξιολόγησης και επιλογής μεταξύ διαφορετικών πηγών προμήθειας και/ή συγκεκριμένου υλικού
 • Κεφαλαίου κίνησης:
  Μείωση απαιτούμενου ή δεσμευμένου κεφαλαίου για αγορά και αποθήκευση υλικών

Μείωση Χρόνου

 • Από Αίτηση σε Παραγγελία:
  Δραστική μείωση λόγω αυτοματοποιημένης και ταχύτερης διαδικασίας από την πλευρά του Αγοραστή
 • Προετοιμασία Πληροφοριών:
  Μείωση χρόνου προετοιμασίας και επεξεργασίας πρωτογενών δεδομένων για πηγές προμήθειας
 • Από Παραγγελία σε Παράδοση:
  Δραστική μείωση λόγω αυτοματοποιημένης και ταχύτερης διαδικασίας από την πλευρά του Προμηθευτή. Παράδοση στον τόπο του χρήστη

Ευελιξία

 • Στη Συνεργασία μεταξύ εταιρειών:
  Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών συνεργασίας και συντονισμού πιο ευκολόχρηστων και με μικρότερο κόστος
 • Αυξημένες δυνατότητες ανάλυσης:
  Λόγω πιο λεπτομερών δεδομένων είναι πιο εύκολη η επεξεργασία των στοιχείων και η αναγνώριση τάσεων στη σχέση Αγοραστή / Προμηθευτή
 • Στην αναζήτηση και Διαχείριση πηγών προμήθειας:
  Μείωση κόστους λόγω αποδοτικότερης αναζήτησης και διαχείρισης των προμηθευτών

Συνέπεια

 • Δομή Δεδομένων:
  Από την σκοπιά του ΙΤ, το μοντέλο δεδομένων της εταιρείας είναι πιο πλήρες και πιο αξιόπιστο
 • Ακρίβεια Δεδομένων:
  Αυξημένη ακρίβεια και ποιότητα στοιχείων
 • Αυτοματοποιημένες διαδικασίες μεταξύ εταιρειών:
  Μείωση λαθών μεταξύ εταιρειών
 • Τυποποίηση διαδικασιών προμηθειών:
  Από την σχεδίαση ενός νέου προϊόντος μέχρι τον αυτόματο διακανονισμό οικονομικών υποχρεώσεων