Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022

e-Προμήθειες » Εφαρμογές » e-Auctions »

Βήματα υλοποίησης μίας δημοπρασίας

Παράμετροι

Τιμή Ανοίγματος (Opening Price)
Είναι η τιμή που ορίζει ο Διοργανωτής όταν  ξεκινά η Δημοπρασία . Συνήθως είναι μεγαλύτερη από την καλύτερη τιμή που ο διοργανωτής μπορεί να επιτύχει για αγορά (ή μικρότερη για πώληση)

Επιδιωκόμενη Τιμή (Reserve Price)
Είναι η ελάχιστη τιμή (ή μέγιστη σε περίπτωση πλειοδοτικών δημοπρασιών ) που πρέπει να επιτευχθεί για να αποδεχτεί ο διοργανωτής το αποτέλεσμα της δημοπρασίας . Η επιδιωκόμενη τιμή μπορεί να αντιπροσωπεύει το budget, το αποτέλεσμα πρόσφατης έρευνας αγοράς, την προηγούμενη τιμή αγοράς, κλπ.

Βήμα Δημοπρασίας (Βid Increment)
Το ελάχιστο ποσό βελτίωσης μιας προσφοράς . Συνήθως είναι 0,5% έως 1% της τιμής ανοίγματος, ώστε να επιτρέπει συνεχείς βελτιώσεις τιμής.

Διάρκεια δημοπρασίας – παράταση

  • Η διάρκεια της δημοπρασίας (χρόνος έναρξης και λήξης) καθορίζεται από τον Διοργανωτή
  • Συνήθως οι δημοπρασίες διαρκούν από μισή έως μία ώρα
  • Υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης παράτασης, η οποία καθορίζεται πριν την έναρξη της δημοπρασίας
  • Ο αριθμός των παρατάσεων μπορεί να είναι περιορισμένος ή ουσιαστικά άπειρος
  • Ο σκοπός της παράτασης είναι να δίνεται στους Συμμετέχοντες η δυνατότητα να υποβάλλουν βελτιωμένη προσφορά όταν κάποια άλλη προσφορά γίνει καλύτερη από τη δική τους στα τελευταία λεπτά της δημοπρασίας. Αυτό ευνοεί τους Συμμετέχοντες γιατί έχουν επιπλέον χρόνο να αντιδράσουν και τους Διοργανωτές γιατί πετυχαίνουν καλύτερες τιμές

Νόμισμα
Ο Διοργανωτής επιλέγει αν η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε ένα νόμισμα ή περισσότερα

Documents, multimedia
Ο Διοργανωτής μπορεί να επισυνάψει αρχεία (κείμενο προκήρυξης, προδιαγραφές, όρους του διαγωνισμού κλπ) ή πολυμέσα (φωτογραφίες, video) για τη σαφέστερη παρουσίαση των υλικών ή υπηρεσιών που δημοπρατούνται

Εμφάνιση  / απόκρυψη στοιχείων Συμμετεχόντων

Ο Διοργανωτής μπορεί να επιλέξει να εμφανίζονται ή όχι:

  • τα ονόματα αυτών που συμμετέχουν
  • οι ποσότητες που προσφέρουν οι Συμμετέχοντες
  • η κατάταξη ανάμεσα στους συμμετέχοντες
  • οι τιμές που προσφέρουν οι Συμμετέχοντες
  • η καλύτερη τιμή που επικρατεί στο σύστημα

Η εμφάνιση αυτών των στοιχείων έχει να κάνει τόσο με τις συνθήκες ανταγωνισμού όσο και με την εμπορική πολιτική του Διοργανωτή απέναντι στους προμηθευτές του.

Σελίδα: 1 2 3 4 5