Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Εφαρμογές » e-Auctions »

Βήματα υλοποίησης μίας δημοπρασίας

Τα βήματα υλοποίησης μιας δημοπρασίας αναλύονται παρακάτω:

  1. Τεστ για καταλληλόλητα
  2. Σχεδιασμός
  3. Επιλογή είδους
  4. Παράμετροι
Σελίδα: 1 2 3 4 5