Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2023

e-Προμήθειες » Εφαρμογές » e-Auctions »

Ποια τα οφέλη των e-δημοπρασιών;

Οφέλη για τους Συμμετέχοντες

Οι συμμετέχουσες εταιρίες (προμηθευτές σε μειοδοτικές, ή αγοραστές σε πλειοδοτικές) έχουν αντίστοιχα πλεονεκτήματα. 

  • Κατ αρχήν από πλευράς διαδικασίας, η υποβολή τιμών και η γνώση του αποτελέσματος είναι θέμα ώρας, πράγμα που σημαίνει λιγότερο διαδικαστικό κόστος.
  • Το μεγάλο πλεονέκτημα για τους συμμετέχοντες είναι ότι μπορούν με ακρίβεια να ρυθμίσουν το ύψος των προσφορών τους διεκδικώντας την κατακύρωση της δημοπρασίας. Με άλλα λόγια, δεν χρειάζεται να κάνουν υπερβολικές εκπτώσεις που πιθανά να ήταν άσκοπες, μη γνωρίζοντας τις υψηλές τιμές του ανταγωνισμού, ούτε και να χάνουν διαγωνισμούς από κακή εκτίμηση της υψηλής προσφοράς τους, ενώ θα μπορούσαν με χαμηλότερη τιμή να «πάρουν» τον διαγωνισμό. Η δημοπρασία λοιπόν δίνει το πλεονέκτημα στους συμμετέχοντες να διαχειριστούν με ακρίβεια τις τιμές τους σε σχέση με τον ανταγωνισμό και τον πελάτη.
  • Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες, λόγω του Internet επιτρέπουν την συμμετοχή εταιριών χωρίς γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς, και ταυτόχρονα σε πολλαπλές γλώσσες. Έτσι, μειώνεται και η ανάγκη φυσικής παρουσίας για υποβολή προσφοράς και διαπραγμάτευση, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος τόσο για τον διοργανωτή, όσο και για τους συμμετέχοντες.
Σελίδα: 1 2 3