Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2023

e-Προμήθειες » Εφαρμογές » e-Auctions »

Ποια τα οφέλη των e-δημοπρασιών;

Οφέλη για τις επιχειρήσεις «Διοργανωτές»

  • Σημαντική μείωση κόστους αγοράς, καθόσον αναπτύσσεται έντονος ανταγωνισμός ανάμεσα στους προμηθευτές που έχει σαν αποτέλεσμα πολύ καλύτερες τιμές από τον συνήθη παραδοσιακό τρόπο.
  • Μηδενική παρουσία προσωπικού του διοργανωτή και μηδενικοί χρόνοι διαπραγμάτευσης με   όλους τους προμηθευτές, σε αντίθεση με τον χρόνο που απαιτείται από την επιτροπή του διαγωνισμού για την αξιολόγηση των έγγραφων οικονομικών προσφορών και τις πιθανές διαπραγματεύσεις.
  • Διαφάνεια στην διαδικασία, καθόσον το ηλεκτρονικό σύστημα μεταχειρίζεται ισότιμα όλους τους συμμετέχοντες, παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για την καλύτερη τιμή και τους χρόνους υποβολής προσφορών, ώστε να μην υπάρχει αιτία για τυχόν ένσταση ή παράπονο.
  • Σε ότι αφορά πλειοδοτικές δημοπρασίες, ο δημοπρατών, δηλ η εταιρία που πουλάει, μπορεί να εκποιήσει stock της αποθήκης της προς το εμπορικό της δίκτυο, να εκποιήσει scrap όπως χαρτί και μέταλλο, ή ακόμη και αγαθά όπως μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ακίνητα κλπ όπου ο μηχανισμός της δημοπρασίας αυξάνει την τιμή πώλησης προς όφελος του.
Σελίδα: 1 2 3