Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Εφαρμογές » e-Auctions »

Ποια τα οφέλη των e-δημοπρασιών;

Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες εκτελούνται σε ελάχιστο χρόνο, με απόλυτη ακρίβεια και διαφάνεια  για διοργανωτές και συμμετέχοντες, απευθύνονται στην τοπική και στη διεθνή αγορά, και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δείχνουν σημαντικότατες οικονομίες σε σχέση με την τιμή προηγούμενων προσφορών.

Στα γενικά τους πλεονεκτήματα συγκαταλέγεται το γεγονός της παραγωγικότητας της διαδικασίας (εύκολη και γρήγορη διεξαγωγή, γρηγορότερη επανάληψη) σε σχέση με την παραδοσιακή που δεν υπάρχει βελτίωση με την επανάληψη, και ότι γίνεται και αυτόματη συλλογή όλων στοιχείων προμήθειας (προϊόν, τιμή, προμηθευτής κλπ) σε αντίθεση με την παραδοσιακή διαδικασία οπου οι φάκελοι οικονομικών προσφορών δεν αξιοποιούνται ηλεκτρονικά. Αυτό δίνει το πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις να οργανώνουν συστήματα εξυπνων αναφορών πάνω στα αποτελέσματα των δημοπρασιών για εξαγωγή συμπερασμάτων και ελέγχων.

Όμως, υπάρχουν συγκεκριμένα και διακριτά οφέλη για διοργανωτές και συμμετέχοντες.

Σελίδα: 1 2 3