Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2023

e-Προμήθειες » Εφαρμογές » e-Auctions »

Πως αλλάζει η διαδικασία μιας δημοπρασίας όταν αυτή γίνεται ηλεκτρονικά;

Στις ηλεκτρονικές δημοπρασίες γίνεται ηλεκτρονική υποβολή οικονομικών προσφορών και μάλιστα υποβολή πολλαπλών οικονομικών προσφορών εντός συγκεκριμένου & σύντομου χρονικού διαστήματος
Η βασική διαφορά είναι ότι η διαπραγμάτευση διευκολύνεται από το σύστημα και γίνεται μέσα από την ανάπτυξη ανταγωνισμού ανάμεσα στους προμηθευτές, χωρίς την παρέμβαση του αγοραστή.

Οι προμηθευτές κατά την διάρκεια διεξαγωγής και σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σενάριο της δημοπρασίας, έχουν στην διάθεση τους συγκεκριμένες πληροφορίες που τους ωθούν (ή και τους αποτρέπουν ) από την επαναλαμβανόμενη προσφορά βελτιωμένων τιμών.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ προσφορές και διαπραγμάτευση με όλους