Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2023

e-Προμήθειες » Εφαρμογές » e-Auctions »

Παραδοσιακά ποια είναι η διαδικασία μιας δημοπρασίας;

Η παραδοσιακή διαδικασία σπάνια  περιλαμβάνει στάδιο δημοπρασίας. Η δημοπρασία είναι μία μορφή διαπραγμάτευσης τιμών, η οποία παραδοσιακά είτε δεν γίνεται καθόλου (απαγορεύονται οι αντιπροσφορές) είτε γίνεται σπάνια ανάμεσα στον νικητή (ή τους 2-3 πρώτους) και τον αγοραστή και μάλιστα ξεχωριστά με τον καθένα.

Το στάδιο της δημοπρασίας αντιστοιχεί στην παραδοσιακή διαδικασία με την  υποβολή γραπτών κλειστών προσφορών ,και επόμενα θα μπορούσε κανείς να προσομοιάσει την παραδοσιακή διαδικασία σαν μία «κλειστή δημοπρασία ενός γύρου». Είναι εμφανές ότι δεν υπάρχει κανένα οικονομικό οφελος σε μία τέτοια διαδικασία.

Ακόμη και αν υποθέσουμε ότι εκτελείται παραδοσιακά δημοπρασία, αυτή θα γίνει χειροκίνητα, όπου το αποτέλεσμα εν πολλοίς εξαρτάται από την ικανότητα του αγοραστή/διοργανωτή να πιέσει τους παρευρισκομένους προμηθευτές να μειώσουν τις τιμές τους.

Προκήρυξη Διαγωνισμού, όροι, διαδικασία Κατάθεση προσφορών 3 φάκελοι Έλεγχος Τυπικών Δικαιολογητικών Α’ φάκελοςΤεχνική Αξιολόγηση προσφορών Β’ φάκελος Οικονομική Αξιολόγηση 3ος φάκελος Πιθανή Διαπραγμάτευση με 1 ή περισσότερους Αποτέλεσμα (Κατακύρωση ή άγονος)