Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Εφαρμογές » e-RFx »

Βήματα υλοποίησης ενός RFx

Πώς ένας επαγγελματίας ξέρει ποιον τύπο RFx να επιλέξει;

Εξετάζοντας την κατηγορία εξόδων βάσει των πέντε παραγόντων (πίνακας) μπορεί να αποφασίσει ποια υπηρεσία RFx δουλεύει καλύτερα.

Σημείο εκκίνησης RFI (έρευνα) RFP (προσφορά) RFP (αναφορά)
Διαθεσιμότητα εταιρικών απαιτήσεων
γνωστές & άγνωστες
άγνωστες
γνωστές
Διαθεσιμότητα πληροφοριών για την ικανότητα του προμηθευτή
γνωστές & άγνωστες
άγνωστες
γνωστές
Βαθμός συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη
ενθαρρυντικός
απαιτείται
έχει ολοκληρωθεί
Βαθμός συνεργασίας με τους προμηθευτές
ενθαρρυντικός
απαιτείται
έχει ολοκληρωθεί
Ανάγκη για λεπτομερείς πληροφορίες τιμολόγησης
Ναι & όχι
Όχι
Ναι

Οι παραπάνω πέντε παράγοντες βοηθούν τους επαγγελματίες να εντοπίσουν το σημείο από το οποίο θα ξεκινήσουν. Ένας έμπειρος επαγγελματίας θα λάβει και την τελική απόφαση.

Χαρακτηριστικά κατηγορίας Reverse Auction Sealed Bid RFI RFP
Ελκυστική από εμπορικής άποψης
πολύ
πολύ
μέτρια
λίγο
Προσδιορίσιμες απαιτήσεις
πολύ
πολύ
μέτρια
λίγο
Ανταγωνιστική βάση προμηθευτών
πολύ
μέτρια
μέτρια
λίγο
Ευκαιρίες εξοικονόμησης
μεγάλες
μέτριες
μέτριες
χαμηλές
Εγγενής κίνδυνος
χαμηλός
μέτριος
μέτριος
υψηλός