Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Ανάγκη για e-προμήθειες »

Βέλτιστες πρακτικές

Η εταιρεία ερευνών Aberdeen Group, ύστερα από έρευνα που πραγματοποίησε σχετικά με τις ηλεκτρονικές προμήθειες και τις βέλτιστες πρακτικές που έχουν εφαρμόσει οι εταιρείες, οι παράγοντες επιτυχίας συνοψίζονται στους ακόλουθους:

  • Έγκαιρος ανασχεδιασμός διαδικασιών. Οι εταιρείες που έχουν εφαρμόσει επιτυχώς τις ηλεκτρονικές προμήθειες έχουν από πριν εξετάσει και προκαθορίσει τις διαδικασίες πριν την εισαγωγή τεχνολογικών λύσεων.
  • Εστίαση στην υιοθέτηση των λύσεων από τους χρήστες. Οι τελικοί χρήστες θα αντισταθούν στην αλλαγή, ειδικά μια αλλαγή που μπορεί να απομακρύνει την δύναμη αγορών τους και να τους αποτρέψει να συνεργαστούν με συγκεκριμένους προμηθευτές (οι οποίοι συνήθως δεν είναι οι καλύτεροι ή με τις χαμηλότερες τιμές).
  • Εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στην υλοποίηση του συστήματος. Η άντληση πληροφοριών και απόψεων από όλες τις εσωτερικές ομάδες και όλους τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές τυπικά επιταχύνει την αποδοχή του συστήματος και ελαχιστοποιεί τα προβλήματα υλοποίησης.
Σελίδα: 1 2 3 4 5 6