Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2023

e-Προμήθειες » Ανάγκη για e-προμήθειες » Η άποψη των ειδικών »

Τι λένε οι οργανισμοί ερευνών για τις ηλεκτρονικές προμήθειες

Μια έρευνα της Deloitte Consulting αναφέρει ότι υλοποιώντας ένα σύστημα Ηλεκτρονικών Προμηθειών, οι εταιρείες αναμένουν μείωση του συνολικού κόστους προμηθειών κατά 5% - 15%. Η εταιρεία ερευνών Aberdeen Group, αναφέρει ότι το e-Procurement μειώνει το κόστος συναλλαγής κατά 70%, από 107$ σε 30$, κατά μέσο όρο. Γνώστες της βιομηχανίας από την PriceWaterhouseCoopers και Killen & Associates, ισχυρίζονται ότι ένα 5% - 10% όφελος από τα κόστη προμηθειών, δυνατόν να αυξήσει τα περιθώρια κέρδους από 28% έως 50%.

Πηγή: PurchasePro Inc. (www.purchasepro.com), White Paper “e-PROCUREMENT: THE PLATFORM FOR CORPORATE PURCHASING“.

Τα παρακάτω στοιχεία έχουν αντληθεί από τον οργανισμό Aberdeen Group ο οποίος ξεκίνησε να διενεργεί από το 1998 την επαναλαμβανόμενη έρευνα με τίτλο «The eProcurement Benchmark Report». Τα στοιχεία αφορούν τη πρόσφατη έκθεση που ολοκληρώθηκε εντός του 2006 και δίνουν μια σαφή εικόνα των ηλεκτρονικών προμηθειών στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία.
Έτσι κατά μέσον όρο οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα

  1. αύξησαν τα έξοδα διοίκησης κατά 36%
  2. μείωσαν το χρόνο παραγγελίας ειδών κατά 75%
  3. μείωσαν το κόστος προμήθειας κατά 48%
  4. μείωσαν τις προμήθειες με απευθείας αναθέσεις σε υψηλό κόστος (maverick spend) κατά 36%

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι ανωτέρω παράμετροι πριν και μετά τη χρήση των ηλεκτρονικών προμηθειών.

Performance area

Before e-Procurement

After e-Procurement

Spend under management

40%

55%

Requisistion-to-order costs

$63.20

$32.28

Requisistion-to-order cycles

12.4 days

3.2 days

Percentage of maverick (off-conract) spend

40%

25%

Πηγή: AberdeenGroup (www.aberdeen.com), Αύγουστος 2006.

Σελίδα: 1 2