Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2023

e-Προμήθειες » Ανάγκη για e-προμήθειες » Η άποψη των ειδικών »

Τι λένε οι οργανισμοί ερευνών για τις ηλεκτρονικές προμήθειες

Όσοι οργανισμοί υιοθέτησαν τις Ηλεκτρονικές Προμήθειες, κατάφεραν τα παρακάτω:

  • Μείωση τιμών επί των υλικών προμηθειών κατά 5% - 10%
  • Συντόμευση του κύκλου “αίτημα προμήθειας - εκπλήρωση παραγγελίας” κατά 70% - 80%
  • Χαμηλότερα διοικητικά κόστη κατά 73%
  • Μείωση των αγορών εκτός συμβολαίων (”maverick spending”) κατά το ήμισυ
  • Μείωση κόστους διατήρησης αποθέματος κατά μέσο όρο 25% - 50%.

Πηγές: AberdeenGroup (www.aberdeen.com), άρθρο “Wanted: Rapid Deployment & ROI for e-Procurement“, by Tim A. Minahan.

Οι προμήθειες ειδών γραφείου, αναλωσίμων, εξοπλισμού πληροφορικής, και γενικότερα υλικά και υπηρεσίες που αφορούν ανάγκες συντήρησης και λειτουργίας ενός οργανισμού, και όχι υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή, ανέρχονται στο 30% - 35% στον βιομηχανικό τομέα, και έως 60% στον τομέα υπηρεσιών.

Στελέχη τμημάτων προμηθειών αναφέρουν ότι οι αγορές εκτός συμβολαίων (”maverick spending”), ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 27% των συνολικών αγορών.

Πηγή: AberdeenGroup (www.aberdeen.com), έρευνα “Best Practices in e-Procurement - EMEA“.

Πηγή: Jupiter Research (www.jup.com), survey of 76 purchasing agents.

Σελίδα: 1 2