Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Τί είναι; » Ηλεκτρονικές προμήθειες »

Ποιες λειτουργίες συνιστούν τις ηλεκτρονικές προμήθειες;

Ο πρωταρχικός σκοπός των ηλεκτρονικών προμηθειών είναι να διευκολύνουν ηλεκτρονικά τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας μιας επιχείρησης. Κατά συνέπεια, περιλαμβάνουν όλες τις λειτουργίες μιας διαδικασίας προμηθειών από την ανεύρεση προμηθευτών έως την ανάλυση των σχετικών δεδομένων. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται οι βασικότερες λειτουργίες των ηλεκτρονικών προμηθειών.

Χάρτης Διαδικασίας Προμηθειών

Χάρτης Διαδικασίας Προμηθειών

«One Size does not fit all»

Παρόλη την πληθώρα λύσεων στην αγορά, δεν υπάρχει ένα μοντέλο, ένα σύστημα ή ένας προμηθευτής για τις ηλεκτρονικές προμήθειες που να ικανοποιεί τα πάντα. Είναι ένας συνδυασμός μοντέλων, συστημάτων, και βέλτιστων πρακτικών που πρέπει να ταιριάζουν συνολικά. Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και των υπηρεσιών που παρέχει, θα χρειαστεί να επιλέξετε εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα σας αποφέρουν οφέλη και να αποφασίσετε πώς θα τα υλοποιήσετε- συνεργατικά.