Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2022

e-Προμήθειες » Τί είναι; » Ηλεκτρονικές προμήθειες »

Τι είναι οι ηλεκτρονικές προμήθειες;

Ηλεκτρονικές προμήθειες είναι ένας ευρύς όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων, μέσω του Διαδικτύου, για τη διενέργεια συναλλαγών μεταξύ των επιχειρήσεων-αγοραστών και των επιχειρήσεων-προμηθευτών. Η διαδικασία Ηλεκτρονικών Προμηθειών καλύπτει όλες τις διαδικασίες της συναλλαγής και σε γενικές γραμμές θα μπορούσε να αποτυπωθεί σαν μια διαδικασία 3 βασικών σταδίων (Source-Procure-Analyze):

 

  • Ανεύρεση και διαπραγμάτευση προμηθευτικής βάσης (Source)
  • Εκτέλεση Προμήθειας (Procure)
  • Ανάλυση (Analyze)

Ο παραπάνω ορισμός αναφέρεται στις ιδιωτικές ηλεκτρονικές προμήθειες με τις οποίες θα ασχοληθούμε λεπτομερώς στις ακόλουθες ενότητες. Υπάρχει και η κατηγορία δημόσιες ηλεκτρονικές προμήθειες όταν πρόκειται για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών προμηθειών σε δημόσιους φορείς.