Ο ιστότοπος αποτελεί ευγενική προσφορά της cosmoONE Hellas MarketSite

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021

e-Προμήθειες » Τί είναι; » Ηλεκτρονικό εμπόριο »

Κατηγορίες εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου

Οδηγίες: Μετακινήστε το ποντίκι πάνω στα σχήματα για να δείτε περισσότερες πληροφορίες

Επιχείρηση προς Καταναλωτή, Κράτος, Πολίτη, βασικότερα χαρακτηριστικά B2C, B2B, C2C, G2B, G2C